หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มูลนิธิธรรมดี มาให้บริการแก่นักเรียน ( 11-12-2560 ) เพิ่มโดย ผู้ดูแลระบบ | 5 views
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มูลนิธิธรรมดี มาให้บริการแก่นักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 8 - 10 ธันวาคม 2560 อ่านต่อ...
การบูรณาการ 4 กลุ่มสาระ ( 10-12-2560 ) เพิ่มโดย ผู้ดูแลระบบ | 3 views
การบูรณาการ 4 กลุ่มสาระ ได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และศิลปะ ณ สวนพฤฏษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต อ่านต่อ...
โครงการทำดีด้วยใจ ( 10-12-2560 ) เพิ่มโดย ผู้ดูแลระบบ | 9 views
โครงการทำดีด้วยใจ "ชมรมคนรักในหลวง จังหวัดเชียงใหม่" ทำความสะอาดคูเมืองเชียงใหม่ อ่านต่อ...
พิธีมอบเสื้อ ( 07-12-2560 ) เพิ่มโดย ผู้ดูแลระบบ | 6 views
๒ ธ.ค. ๒๕๖๐ พิธีมอบเสื้อตราสัญลักษณ์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ *ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงใหม่* เมื่อวันเสาร์ที่ ๒ ธ.ค. ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ชมรมคนรักในหลวงจั อ่านต่อ...
เปิดบ้านศึกษาสงเคราะห์ ปีการศึกษา 2560 ( 02-12-2560 ) เพิ่มโดย ผู้ดูแลระบบ | 12 views
วันเสาร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ได้จัดงานเปิดบ้านวิชาการ "ข่วงวิชาการ เปิดฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" อ่านต่อ...
ประมวลภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ( 23-11-2560 ) เพิ่มโดย ผู้ดูแลระบบ | 14 views
ประมวลภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่ อ่านต่อ...
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ( 23-11-2560 ) เพิ่มโดย ผู้ดูแลระบบ | 12 views
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ณ โรงเแรมเด็กดอยรีสอร์ท อ่านต่อ...
นิทรรศการการพัฒนาศักยภาพของโรงเรียนกลุ่มการศึกษาพิเศษ ( 18-11-2560 ) เพิ่มโดย ผู้ดูแลระบบ | 14 views
นิทรรศการการพัฒนาศักยภาพของโรงเรียนกลุ่มการศึกษาพิเศษ ระหว่างวันที่ 17- 18 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก อ่านต่อ...
คณะดูงานจากโรงเรียนวัดดอนหวาย ดูงานด้านอาชีพ ( 17-11-2560 ) เพิ่มโดย ผู้ดูแลระบบ | 51 views
คณะดูงานจากนครปฐมจากโรงเรียนวัดดอนหวาย มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานอาชีพ โดยมีนายสุมนต์ มอนไข่ พร้อมคณะครูให้การต้อนรับและให้ความรู้งานอาชีพแก่คณะครูวัดดอนหวาย จังหวัดนครปฐม อ่านต่อ...
ตัวแทนประเทศลาวศึกษาดูงานอาชีพ ( 16-11-2560 ) เพิ่มโดย ผู้ดูแลระบบ | 64 views
ตัวแทนประเทศลาวศึกษาดูงานอาชีพที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2560 อ่านต่อ...