พิธีวางศิลาฤกธิ์สะพาน "ขัวแดง จันทหาร" ( 09-08-2560 ) เพิ่มโดย ผู้ดูแลระบบ | 50 views
พิธีวางศิลาฤกธิ์สะพาน "ขัวแดง จันทหาร" อ่านต่อ...
กิจกรรมทัศนศึกษาสวนพฤกษศาสตร์สิริกิติต์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ( 08-02-2560 ) เพิ่มโดย ผู้ดูแลระบบ | 272 views
กิจกรรมทัศนศึกษาสวนพฤกษศาสตร์สิริกิติต์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 อ่านต่อ...
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ม.3 ( 08-02-2560 ) เพิ่มโดย ผู้ดูแลระบบ | 143 views
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ม.3 ระหว่างวันที่ 6 - 8 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ค่ายลูกเสือชุ่มจิต ต.แม่แฝก อ.สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ อ่านต่อ...
กิจกรรมฐานการเรียนรู้อาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ( 22-12-2559 ) เพิ่มโดย ผู้ดูแลระบบ | 246 views
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้อาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 23 ฐานการเรียนรู้ เมื่อวันศุกร์ ที่ 16 ธันวาคม 2559 โดยมีนักเรียนและครูพี่เลี้ยงประจำฐานให้ความรู้แก่ อ่านต่อ...
กิจกรรมโครงการหลวง 2559 ( 22-12-2559 ) เพิ่มโดย ผู้ดูแลระบบ | 236 views
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ นำโดยผู้อำนวยการสุมนต์ มอนไข่ และกิจกรรมโครงการหลวง เด็กดอยสปา เข้าร่วมจัดนิทรรศการโครงการหลวง ปี 2559 ณ หอประชุมหมาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ่านต่อ...
พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ( 05-12-2559 ) เพิ่มโดย ผู้ดูแลระบบ | 191 views
นายสุมนต์ มอนไข่ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อ่านต่อ...
มพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช . ณ วัดพระสิงห์ รายละเอียดดังนี้ ( 15-11-2559 ) เพิ่มโดย ผู้ดูแลระบบ | 210 views
พิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เวลา 18.30 น. ณ วัดพระสิงห์ และการแปรอักษรที่ลานสนามหน้าโรงเรียนเมตตาศึกษา อ่านต่อ...
กิจกรรมแปรอักษร ( 14-11-2559 ) เพิ่มโดย ผู้ดูแลระบบ | 545 views
ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ นำคณะครูและนักเรียนร่วมทำกิจกรรมแปรอักษร บริเวณหน้าเสาธง ลานกิจกรรม อ่านต่อ...
อบรมแกนนำพอเพียงเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย ( 11-11-2559 ) เพิ่มโดย ผู้ดูแลระบบ | 157 views
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ได้จัดค่ายแกนนำพอเพียงเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2559 ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ อ่านต่อ...
กิจกรรมพิธีจุดเทียนถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ( 03-11-2559 ) เพิ่มโดย ผู้ดูแลระบบ | 434 views
นายสุมนต์ นอนไข่ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมพิธีจุดเทียนถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ลานหอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ่านต่อ...