ภาพกิจกรรม
พิธีวางศิลาฤกธิ์สะพาน "ขัวแดง จันทหาร" ( 09-08-2560 ) เพิ่มโดย ผู้ดูแลระบบ | เปิดดูทั้งหมด 11 ครั้ง
พิธีวางศิลาฤกธิ์สะพาน "ขัวแดง จันทหาร" ดูภาพกิจกรรม..

กิจกรรมทัศนศึกษาสวนพฤกษศาสตร์สิริกิติต์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ( 08-02-2560 ) เพิ่มโดย ผู้ดูแลระบบ | เปิดดูทั้งหมด 236 ครั้ง
กิจกรรมทัศนศึกษาสวนพฤกษศาสตร์สิริกิติต์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ดูภาพกิจกรรม..

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ม.3 ( 08-02-2560 ) เพิ่มโดย ผู้ดูแลระบบ | เปิดดูทั้งหมด 114 ครั้ง
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ม.3 ระหว่างวันที่ 6 - 8 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ค่ายลูกเสือชุ่มจิต ต.แม่แฝก อ.สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

กิจกรรมฐานการเรียนรู้อาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ( 22-12-2559 ) เพิ่มโดย ผู้ดูแลระบบ | เปิดดูทั้งหมด 196 ครั้ง
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้อาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 23 ฐานการเรียนรู้ เมื่อวันศุกร์ ที่ 16 ธันวาคม 2559 โดยมีนักเรียนและครูพี่เลี้ยงประจำฐานให้ความรู้แก่พี่ ๆ น้อง ๆ ดูภาพกิจกรรม..

กิจกรรมโครงการหลวง 2559 ( 22-12-2559 ) เพิ่มโดย ผู้ดูแลระบบ | เปิดดูทั้งหมด 201 ครั้ง
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ นำโดยผู้อำนวยการสุมนต์ มอนไข่ และกิจกรรมโครงการหลวง เด็กดอยสปา เข้าร่วมจัดนิทรรศการโครงการหลวง ปี 2559 ณ หอประชุมหมาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ( 05-12-2559 ) เพิ่มโดย ผู้ดูแลระบบ | เปิดดูทั้งหมด 169 ครั้ง
นายสุมนต์ มอนไข่ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณหน้าหอคำหลวง อุทยานราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

มพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช . ณ วัดพระสิงห์ รายละเอียดดังนี้ ( 15-11-2559 ) เพิ่มโดย ผู้ดูแลระบบ | เปิดดูทั้งหมด 195 ครั้ง
พิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เวลา 18.30 น. ณ วัดพระสิงห์ และการแปรอักษรที่ลานสนามหน้าโรงเรียนเมตตาศึกษา ดูภาพกิจกรรม..

กิจกรรมแปรอักษร ( 14-11-2559 ) เพิ่มโดย ผู้ดูแลระบบ | เปิดดูทั้งหมด 490 ครั้ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ นำคณะครูและนักเรียนร่วมทำกิจกรรมแปรอักษร บริเวณหน้าเสาธง ลานกิจกรรม ดูภาพกิจกรรม..

อบรมแกนนำพอเพียงเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย ( 11-11-2559 ) เพิ่มโดย ผู้ดูแลระบบ | เปิดดูทั้งหมด 132 ครั้ง
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ได้จัดค่ายแกนนำพอเพียงเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2559 ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

กิจกรรมพิธีจุดเทียนถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ( 03-11-2559 ) เพิ่มโดย ผู้ดูแลระบบ | เปิดดูทั้งหมด 399 ครั้ง
นายสุมนต์ นอนไข่ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมพิธีจุดเทียนถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ลานหอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ดูภาพกิจกรรม..

Goto: [ 1 ]  2   >> | Last